Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

Το νόημα που διασκορπίσαμε

«Μόνο για εσάς, τέκνα της μάθησης και της σοφίας, κάναμε όλο τούτο το έργο. Εξετάστε το, συλλογιστείτε το νόημα που διασκορπίσαμε σε διαφορετικά μέρη και το συγκεντρώσαμε πάλι και πάλι. Αυτό που αποκρύψαμε σε ένα μέρος, το καταδείξαμε φανερά σε ένα άλλο, ώστε να γίνει κατανοητό μόνο από τη σοφία σας»

Κορνήλιος Αγρίππας, De Occulta Philosophia