Τρίτη, 21 Μαΐου 2013

Η Ελένη της 21ης Μαίου στην αρχαιότητα

Σύμφωνα με την Μυθολογία μας με τις αστρονομικές της καταβολές, η Ωραία Ελένη και τα δίδυμα αδέρφια της Κάστωρ και Πολυδεύκης, οι λεγόμενοι Διόσκουροι (παιδιά του Διός) είχαν γεννηθεί όταν μπαίνει ο ήλιος, στον αστερισμό των Διδύμων που αντιστοιχεί στις 21 Μαΐου του χριστιανικού ημερολογίου. Αλλά ... 

Μήπως χάσαμε τις αξίες μας !

>  Έχουμε πολλαπλασιάσει τα αγαθά μας αλλά έχουμε χάσει τις αξίες μας. 

> Προσπαθούμε να «κερδίσουμε» τη ζωή μας αλλά όχι να τη ζήσουμε.

Ζώα, είμαστε συγκάτοικοι

Τα Ζώα ή Μετάζωα (Animalia) είναι οι ζωντανοί οργανισμοί που αποτελούν ένα από τα τέσσερα βασίλεια των ευκαρυωτικών ζωντανών οργανισμών (Φυτά, Ζώα, Μύκητες και Πρώτιστα). Με τη μελέτη των ζώων ασχολείται η ζωολογία, ενώ με τη μελέτη των φυτών η βοτανική. Στις απλές, κατώτερες μορφές των ζώων και φυτών η διάκριση μεταξύ τους είναι δύσκολη, όμως στους εξελιγμένους ζωντανούς οργανισμούς οι διαφορές μεταξύ ζώων και φυτών είναι περισσότερο εμφανείς και σημαντικές. Οι κυριότερες διαφορές είναι: