Τρίτη, 14 Μαΐου 2013

Μας καλεί το Σύμπαν να Ζήσουμε

Ναι, λέμε πως η αφύπνιση των Συνειδήσεων είναι μια διαδικασία πνευματικής ωρίμανσης που αφορά τον καθέναν μας… Ο χρόνος μπορεί να διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο, μπορεί να διαφέρει και ο τρόπος που συντελείται… Μέχρι τώρα η μαζική δυστυχία δεν μας απασχολούσε… δεν είχε τραβήξει την προσοχή μας το γεγονός που συνέβαινε κάπου αλλού, για να αντιληφθούμε ότι δεν είναι ένας φυσιολογικός τρόπος ζωής και ότι μας αφορά κι εμάς…

Χρειάζεται να είμαστε καλά ... συνεχώς

Όσο πιο μεγάλη η θέληση μας να βγούμε απ την κρυψώνα μας, τόσο περισσότερες εξερευνήσεις του έξω κόσμου επιχειρούμε. Περνάμε τη ζωή μας μετακινούμενοι από “δωμάτιο σε δωμάτιο” από ρόλο σε ρόλο σε ένα τεράστιο “κτίριο”. Κάθε δωμάτιο και ένας ρόλος, κάθε δωμάτιο και μια αίθουσα διδασκαλίας.