Πέμπτη, 2 Μαΐου 2013

Ουσιαστική Ταπεινότητα

Τα άτομα που έχουν ουσιαστική ταπεινότητα δεν υποβαθμίζουν τον εαυτό τους. Αντιθέτως έχουν υψηλή αυτοεκτίμηση. Η σωστή συμπεριφορά «ρέει αυτόματα» από τα άτομα αυτά, διότι δίνουν αξία και στους άλλους ανθρώπους. Θα αυτό-περιορίζετε την εξέλιξη σας αν πιστεύετε ότι μόνο οι έξυπνοι ή τυπικά μορφωμένοι άνθρωποι έχουν κάποιο μάθημα να σας δώσουν στη ζωή. Οι ταπεινοί άνθρωποι είναι μαθητές μιας ευρύτερης ομάδας ανθρώπων. Μόνο κάποιος που νιώθει καλά με τον εαυτό του μπορεί να είναι ταπεινός.