Κυριακή, 17 Μαρτίου 2013

Η Ψυχή Γνωρίζει

Ο Δρ. Γιούνγκ αναφέρει ένα παράδειγμα αναγνώρισης του φωτός στη κεφαλή.  Το γεγονός αυτό είναι τόσο καλά τεκμηριωμένο που χρειάζεται ελάχιστη υποστήριξη. Το όραμα-φως, είναι μια κοινή εμπειρία πολλών μυστικιστών και είναι αναμφισβήτητα, υψίστης σημασίας γιατί σε όλες τις εποχές και σε όλους τους τόπους φαίνεται να είναι εκείνο το απόλυτο που ενοποιεί μέσα του τη μεγαλύτερη δύναμη και το πιο βαθύ νόημα.