Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2013

Η έκφραση «δικηγόρος του διαβόλου»

Από που προήλθε η έκφραση «δικηγόρος του διαβόλου»… Η προέλευσή της πρέπει να αναζητηθεί στην παράδοση της Καθολικής Εκκλησίας. Κατά τη διαδικασία αγιοποίησης ο λεγόμενος «δικηγόρος του διαβόλου» -σήμερα ονομάζεται προάγων της πίστης- ήταν επιφορτισμένος με την κριτική εξέταση των επιχειρημάτων του υποστηρικτή της οσιοποίησης. Η αποστολή του τελευταίου ήταν να εκθέσει στη Συνέλευση για τις Υποθέσεις των Αγίων -οργανισμός που εξέταζε τις υποψηφιότητες οσιοποίησης- τα θαύματα που αποδίδονταν στον υποψήφιο άγιο.

Ανεμος είναι αυτός που δεν νέμεται

Wayra σημαίνει άνεμος, αέρας στην γλώσσα των γηγενών Quechua του Περού. Στα ελληνικά ά-νεμος σημαίνει αυτός που δεν νέμεται, δεν κομματιάζεται, άρα είναι Ολόκληρος. Μια λέξη, μια ύψιστη Ελληνική φιλοσοφική αρχή.