Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014

Τα απλά πράγματα φέρνουν την ευτυχία

Πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να καλλιεργήσουμε το μυαλό μας, με τον ίδιο τρόπο που κάποιος εκπαιδεύει το σώμα του ούτως ώστε να νοιώθαμε μια συνολική ευεξία;

Το γνωρίζατε οτι παράγοντες όπως το κλίμα, η ηλικία, η ομορφιά, τα χρήματα δεν αυξάνουν το πόσο ευτυχισμένος μπορεί να νοιώθει κάποιος; Ακόμα και ο παράγοντας της υγείας δεν συμβάλλει όσο θεωρούμε! Είχα παρακολουθήσει κάποτε μια ομιλία ενός παιδιού το οποίο έπασχε απο μια σπάνια ασθένεια το οποίο δυστυχώς τελικά πέθανε. Το αξιοσημείωτο στην ιστορία είναι οτι ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας «Αν νομίζετε οτι είμαι δυστυχισμένος κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Είμαι πολύ ευτυχισμένος» και το επιχειρηματολόγησε λέγοντας οτι περικλύεται απο μια φανταστική οικογένεια και πολύ καλούς φίλους.

Η ιστορία της σεξουαλικότητας

Ανάμεσα στην εξουσία και στο σεξ δεν καθιερώνεται ποτέ σχέση, παρά μονάχα με τρόπο αρνητικό: απόρριψη, αποκλεισμός, άρνηση, φραγμός ή ακόμα απόκρυψη ή προσωπείο. Η εξουσία δεν έχει τη “δύναμη” να κάνει τίποτε στο σεξ και στις ηδονές, εκτός από το να του λέει όχι. Αν φτιάχνει κάτι, είναι απουσίες και κενά. Εξαφανίζει στοιχεία, εισάγει ασυνέχειες, χωρίζει ότι είναι ενωμένο, χαράζει σύνορα. Οι ενέργειες της παίρνουν τη γενική μορφή του ορίου και της έλλειψης.

Η εξουσία είναι, βασικά, εκείνο που υπαγορεύει στο σεξ τον νόμο του. Πράγμα που σημαίνει πρώτα-πρώτα ότι το σεξ βρίσκεται τοποθετημένο απ’ αυτήν κάτω από ένα καθεστώς δυαδικό: θεμιτό και αθέμιτο, επιτρεπόμενο και απαγορευμένο. Πράγμα που σημαίνει, παραπέρα, ότι η εξουσία ορίζει στο σεξ μια “τάξη” που λειτουργεί ταυτόχρονα σαν μορφή νοητότητας: το σεξ αποκρυπτογραφείται με βάση τη σχέση του προς το νόμο. Πράγμα που σημαίνει, τέλος, ότι η εξουσία δρα ορίζοντας τον κανόνα: η ενέργεια της εξουσίας πάνω στο σεξ γίνεται με τη γλώσσα ή μάλλον με μια πράξη Λόγου που, απ’ αυτό το ίδιο το γεγονός ότι εκφέρεται, δημιουργεί μια κατάσταση δικαίου. Μιλάει και είναι ο κανόνας. Την καθαρή μορφή εξουσίας τη βρίσκει κανείς στο λειτούργημα του νομοθέτη. Και ο τρόπος ενέργειάς της αναφορικά προς το σεξ είναι νομικο-διασκεπτικού τύπου.