Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

“Το παρελθόν, το μέλλον, ο φυσικός χώρος...

“Το παρελθόν, το μέλλον, ο φυσικός χώρος...
και τα άτομα δεν είναι παρά ονόματα, σκεπτομορφές,
λέξεις για κοινή χρήση,
επιπόλαιες απόψεις για το πραγματικό”.

Βούδας,

απόσπασμα από το Madhyamika Karika Vrιti

Δεν υπάρχουν σχόλια: