Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2013

Μπορείς να εστιάσεις στην ουσία;

H αντιμετώπιση της αδυναμίας του απλού ανθρώπου να εστιάσει στην ουσία. Η δυτική Cultura διέρχεται μια περίοδο δραματικά αυξανόμενης κρίσης, η οποία συν τω χρόνω αποσαθρώνει τις παγκόσμιες κοινωνικές δομές”. Αρκετά χρόνια τώρα, επιστήμονες μαζί και ιστορικοί αποφαίνονται στην κατάρρευση των δυτικών κοινωνιών και του επικρατούντος συστήματος. Ο δυτικός κόσμος -σύστημα υψηλής πολυπλοκότητας- κλονίζεται απότομα από τη σταθερότητα στην αστάθεια. 

Στο Δυτικό κόσμο οι κεφαλαιαγορές και η μακροοικονομία κρατούν τα σάπια ηνία, “τα υποκείμενα” έρμαιο τόσο από τις διαθέσεις των χρηματοπιστωτικών παραγόντων όσο και από το επίπεδο ικανότητας των γιάπηδων στο να δημιουργούν νέες “φούσκες”, για να εξασφαλιστεί κατ’ αυτό το τρόπο η συνέχεια μιας ανύπαρκτης ειρήνης.

Ουσιαστικά, αυτό που βιώνουμε σήμερα όλοι μας, είναι η αντίσταση της Δύσης στη νέα συνειδητότητα! Μια αντίσταση που εκδηλώνεται μέσα από τη επιμήκυνση της διαδικασίας της σήψης.

Από όλα τα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας, πρωτεύον ζήτημα είναι η αντιμετώπιση της αδυναμίας του απλού ανθρώπου να εστιάσει στην ουσία. Η αδυναμία αυτή, του στερεί την ικανότητα συμμετοχής, πρόβλεψης και σχεδιασμού του επόμενου βήματος.

Του νέου  κοινωνικού συμβολαίου! Το πρόβλημα αυτό είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο αφού οι παθογένειες της σύγχρονης “αστικής” κοινωνίας ριζώνουν πάνω σε έδαφος επίπλαστων εννοιών όπως ασφάλεια, σταθερότητα, ειρήνη κ.λ.π.!

Wilhelm Reich (1897-1957) στο «Άκου ανθρωπάκο»


Δεν υπάρχουν σχόλια: