Κυριακή, 13 Απριλίου 2014

Υπάρχουν τέσσερα είδη ανθρώπων.


Υπάρχουν αυτοί που δεν ξέρουν ότι δεν ξέρουν (τους αγνοείς)

Αυτοί που ξέρουν ότι δεν ξέρουν (τους διδάσκεις)

Αυτοί που δεν ξέρουν ότι ξέρουν (τους ξυπνάς) 

κι αυτοί που ξέρουν ότι ξέρουν (αυτοί είναι οι Δάσκαλοι και τους ακολουθείς).