Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2014

Ο χρόνος μες στο χρόνο.

Ο άνθρωπος έχει δυο ρολόγια: το βιολογικό ρολόι και το κοινωνικό ρολόι. Ο χρόνος μες στο χρόνο. Όταν το κοινωνικό του ρολόι λειτουργεί πιο γρήγορα από το βιολογικό, τότε δημιουργείται το άγχος. Η ταχύτητα του χρόνου μέσα στον βιολογικό χωρόχρονο του ανθρώπου προκαλεί το πρόωρο γήρας. Ο βιολογικός χωρόχρονος έχει χρονική σταθερά, την οποία βιάζουν οι κοινωνίες όσο εξελίσσονται. 

Οι κοινωνίες πια δεν προχωρούν, τρέχουν προκαλώντας τον βιασμό του χρόνου του ανθρώπου, ο οποίος για να προλάβει την κοινωνία αγχώνεται. Ως αποτέλεσμα αυτού, οι βιολογικές ταχύτητες του υγρού στοιχείου του σώματος του, δεν ακολουθούν τον χωρόχρονο στον οποίο ζει, αλλά τον χρόνο που του επιβάλλουν, δημιουργώντας ταχύτερη ροή. Γι’ αυτό και το άγχος προκαλεί πίεση. Στα διαλείμματα αυτού του άγχους, το υγρό στοιχείο μειώνει την ροή του και αυτή η αυξομείωση της ροής αφυδατώνει το δέρμα και προκαλεί την γήρανση.

Η έλλειψη της δυνατότητας του εγκεφάλου να συγχρονίσει τον χρόνο μέσα στο χρόνο, δυσκολεύει τον άνθρωπο ως προς τον συγχρονισμό του με τη Συμπαντική Νόηση. Και αυτό προκαλεί μεγάλες φυσικές καταστροφές στη Γη. Γι’ αυτό οι χωροχρονικές σταθερές της Γης, παρότι εντός της Γης είναι σταθερές, εντός της νόησης του ανθρώπου είναι επιταχυνόμενες, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να λέγει στις μέρες μας ότι ο χρόνος κυλάει πιο γρήγορα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: