Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2014

Η εξέλιξη είναι θέμα προσωπικών προσπαθειών

 Η θεμελιακή μας ιδέα είναι ότι ο Άνθρωπος,
έτσι όπως τον ξέρουμε, δεν είναι πλήρες Ον,
ότι η Φύση τον αναπτύσσει μόνο μέχρι ενός ορισμένου σημείου
και τότε τον εγκαταλείπει,
είτε για να αναπτυχθεί παραπέρα με τις δικές του προσπάθειες
ή να εκφυλιστεί και να χάσει την ικανότητα για ανάπτυξη.

Εξέλιξη του Ανθρώπου σε αυτήν την περίπτωση
θα σήμαινε την ανάπτυξη
ορισμένων εσωτερικών ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών
που συνήθως παραμένουν υπανάπτυκτα
και δεν μπορούν ν'αναπτυχθούν αφ'εαυτού τους.

Αν ο άνθρωπος δεν την επιθυμεί,
ή αν δεν την επιθυμεί αρκετά δυνατά
και δεν καταβάλλει τις αναγκαίες προσπάθειες,
δεν θα αναπτυχθεί ποτέ.

Η εξέλιξη είναι θέμα προσωπικών προσπαθειών
και αναφορικά προς τη μάζα της ανθρωπότητας
αποτελεί σπάνια εξαίρεση.

Πήτερ Ουσπένσκυ