Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2013

... και της Δημοκρατίας επίσης

«...Επιδίωξη της τυραννίας είναι να πτωχεύσουν οι πολίτες, αφ' ενός για να συντηρείται με τα χρήματα τους η φρουρά του καθεστώτος, και αφ' ετέρου για να είναι απασχολημένοι οι πολίτες και να μην τους μένει χρόνος για επιβουλές.

Σε αυτό το αποτέλεσμα αποβλέπει τόσο η επιβολή μεγάλων φόρων, η απορρόφηση των περιουσιών των πολιτών, όσο και η κατασκευή μεγάλων έργων που εξαντλούν τα δημόσια οικονομικά....»

Αριστοτέλους Πολιτικά

... και της Δημοκρατίας επίσης.

Σαν να μην πέρασε μια μέρα λέμε !

Δεν υπάρχουν σχόλια: