Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2013

Η ειρήνη δίδει τροφή

 
Η ειρήνη δίδει τροφή στον γεωργό,
 ακόμα και όταν αυτός βρίσκεται εν μέσω βράχων,
 ο πόλεμος, τουναντίον, 
 φέρει σ' αυτόν δυστυχία,
 κι όταν ακόμα βρίσκεται εν μέσω πεδιάδας.

Πίνδαρος

Δεν υπάρχουν σχόλια: