Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014

Η δύναμη της αγάπης

«Δεν υπάρχει δυσκολία που να μην μπορεί
η αγάπη να την υπερνικήσει.
Δεν υπάρχει αρρώστια που να μην μπορεί
η αγάπη να τη θεραπεύσει.
Καμιά πόρτα που να μην μπορεί
η  αγάπη να την ανοίξει.
Κανένα χάσμα που να μην μπορεί
η αγάπη να το γεφυρώσει.
Κανένας τοίχος που να μην μπορεί
η αγάπη να τον γκρεμίσει.
Και κανένα αμάρτημα που να μην μπορεί
η αγάπη να το επανορθώσει.

Δεν έχει σημασία πόσο βαθιά βρίσκεται το πρόβλημα.
Πόσο απελπιστικές είναι οι προοπτικές.
Πόσο μπερδεμένα τα πράγματα.
Πόσο μεγάλο το λάθος.
Θα τα λύσει όλα μια μεγάλη αγάπη
που εκδηλώνεται στην πράξη.
Κι αν μπορούσες να αγαπάς αρκετά,
θα ήσουν ο ευτυχέστερος

και ο ισχυρότερος άνθρωπος στον κόσμο».

Έμετ Φοξ