Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2014

Δύο πολύ δυνατές λέξεις "προίκα" στο παιδί σου

Υπάρχουν δύο πολύ δυνατές λέξεις που μπορείς να πεις στο παιδί σου και να είσαι σίγουρος -η πως είναι το καλύτερο που μπορείς να κάνεις γι αυτό, όλη η περιουσία που θα του προσφέρεις, κάθε αξία, κάθε καλό, κάθε εφόδιο για να ανταπεξέλθει ...βρίσκεται σ' αυτές τις δύο λέξεις.

"Σ' Αγαπάω"

Να τις υποστηρίζεις και να τις δείχνεις εμπράκτως όλη την ημέρα κάθε δευτερόλεπτο.

Μην ξεχνάς να Αγαπάς με το μυαλό και όχι με την καρδιά. Όλη η αποτυχία της ανθρωπότητας βρίσκεται στο ότι "ἁγαπάει" με την καρδιά  και όχι με το μυαλό.