Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2014

Μπορεί να πιάνεις πουλιά, μα όχι το κελαηδητό τους.

Αλλά με τις ξόβεργες μπορεί να πιάνεις πουλιά, δεν πιάνεις ποτέ το κελαηδητό τους.

Χρειάζεται η άλλη βέργα, της μαγείας, και ποιος μπορεί να την κατασκευάσει αν δεν του ’χει από μιας αρχής δοθεί;

Ελύτης