Σάββατο, 24 Αυγούστου 2013

Η τύχη δεν κρατάει για πολύ καιρό, γιατί δεν εξαρτάται από σένα

Η τύχη δεν κρατάει για πολύ καιρό, γιατί δεν εξαρτάται από σένα. Αντίθετα, η καλή τύχη κρατάει για πάντα, γιατί τη δημιουργεί ο καθένας μόνος του.

Βασικά συστατικά της καλής τύχης είναι η θέληση και η σταθερότητα με λίγη τόλμη.

Οι θριαμβευτές δεν ανήκουν σε διαφορετική φυλή, αυτό που διαφέρει είναι η διάθεσή τους. Το σημαντικό είναι να αναρωτιέσαι: Τι κάνουν αυτοί που δεν κάνω εγώ;

Η καλή τύχη δεν είναι κάτι το εξωτερικό ή το τυχαίο, αλλά κάτι που μόνο ο ίδιος μπορείς να το υποκινήσεις δημιουργώντας καινούριες συνθήκες.