Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2013

Να εμπιστεύεσαι το ένστικτο σου

"Να εμπιστεύεσαι το ένστικτο σου. Συνήθως οι άνθρωποι βασίζονται σε δεδομένα αρχειοθετημένα λίγο κάτω από το επίπεδο της συνείδησης, γι αυτό πάντα σφάλλουν"  Joyce Brothers