Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013

Από δωμάτιο σε δωμάτιο

Περνάμε τη ζωή μας μετακινούμενοι από “δωμάτιο σε δωμάτιο” από ρόλο σε ρόλο σε ένα τεράστιο “κτίριο”. Κάθε δωμάτιο και ένας ρόλος, κάθε δωμάτιο και μια αίθουσα διδασκαλίας.

Εκεί μέσα αναλαμβάνουμε έναν ρόλο που πρέπει να μάθουμε να παίζουμε. Μέσα από την επαφή με άλλους ανθρώπους παίρνουμε και δίνουμε μαθήματα. Βελτιώνουμε συνεχώς την βασική μας ύπαρξη (ψυχή, πνεύμα) μέσα από το παίξιμο των ρόλων.

Καμιά φορά σε ένα δωμάτιο πρέπει να μείνει κανείς περισσότερο ή λιγότερο, ανάλογα με το μάθημα και τη φάση-σκαλοπάτι που βρίσκεται. Γι αυτό και η ερώτηση της ισορροπίας ανάμεσα στην εργασιακή ζωή και την υπόλοιπη ζωή δεν έχει νόημα.

Χρειάζεται να είμαστε καλά σε όλα τα δωμάτια για να αντλούμε από όλους τους χώρους και να προσφέρουμε σε όλους ανεξάρτητα σε ποιο δωμάτιο βρίσκονται.