Σάββατο, 23 Μαρτίου 2013

Μια φυλακή του εαυτού ... για όλους

Ο καθένας μας είναι κλεισμένος μέσα στη φυλακή του εαυτού του. Σε ένα σκοτεινό και κρύο κελί.. Το να καταφέρει ο κάθε άνθρωπος να δει τη φυλακή του, είναι το σημείο εκκίνησης της πραγματικής αλλαγής ..."

ΜΟΡΙΣ ΝΙΚΟΛ