Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2013

“Ἔχοντας μὲ στὸ μέσο μοῦ διδάσκουν τὸ φῶς.”

“Ἂν μὲ βλέπουν νὰ στέκομαι ὄρθιος,
ἀκίνητος, μὲς στὰ λουλούδια μου, 
ὅπως αὐτὴ τὴ στιγμή,
θὰ νόμιζαν πὼς τὰ διδάσκω.

Ἐνῷ εἶμαι ἐγὼ ποὺ ἀκούω
κι αὐτὰ ποὺ μιλοῦν.
Ἔχοντας μὲ στὸ μέσο
μοῦ διδάσκουν τὸ φῶς.”
--------------
Νικηφόρος Βρεττάκος